Programowanie:

INDV Individuelle Datenverar-
beitungs- und Vertriebs GmbH

Moritzhöfen 8b
D-95447 Bayreuth
Tel.: +49 (0) 921 787776 0
Fax: +49 (0) 921 787776 99

www.indv.de

CMS

Riegg & Partner intercorp. GmbH

Kulmbacher Straße 38-40
D-95512 Neudrossenfeld
Tel. +49 (0) 9203 996 0
Fax +49 (0) 9203 686 433

www.intercorp.de

Grafik/Programowanie:

Sternsdorff Werbeagentur GmbH

Nibelungenstraße 32
D-95444 Bayreuth
Tel. +49 (0) 921 1627 040
Fax +49 (0) 921 1627 0410

www.sternsdorff.eu

Wyłączenie odpowiedzialności

 

1. Treść oferty online

McRent nie bierze żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec McRent, które odnoszą się do szkód materialnych lub spowodowanych przez użycie niestosowanych informacji poprzez wykorzystanie błędnych i niekompletnych informacji, są wykluczone, o ile po stronie McRent nie ma  żadnego udowodnionego zamierzonego, poważnego lub rażącego przewinienia.
Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące. McRent zastrzega sobie prawo do zmiany części  lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia, do uzupełnienia lub zaprzestania publikacji, tymczasowo lub ostatecznie.

2. Odnośniki i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do nieznanych stron internetowych ("linków"), które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności McRent,  zobowiązanie o odpowiedzialności byłoby uzasadnione, jeśli istniałaby możliwość poznania autora niezgodnych z rzeczywistością  treści i jeśli byłoby to technicznie możliwe, zapobieganie stosowaniu nielegalnych treści. McRent niniejszym oświadcza, że w momencie łączenia się z  nielegalnymi odnośnikami oraz z zapoznawaniem się z treściami na stronach zarówno  bieżących jak i przyszłych, na ich zawartość lub autorstwo linkowych / powiązanych stron nie ma żadnego wpływu. Dlatego McRent wyraźnie odcina  się od wszelkich treści wszystkich połączonych / powiązanych stron, które zostały zmienione w linki. Dotyczy to treści wpisów internetowych i innych odniesień, jak również  wpisów  na forach dyskusyjnych i  w listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z korzystania lub niekorzystania z przedstawionych tam informacji, jedynie publikator strony ponosi odpowiedzialność.

3.Prawo używania znaków zastrzeżonych

 McRent dąży we wszystkich publikacjach do przestrzegania praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, używa jedynie własnych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów lub wykorzystuje nielicencjonowane grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty. Wszystkie wewnątrz internetowe oferty i ewentualnie przez osoby trzecie chronione marki  i znaki towarowe  podlegają nieograniczonemu zarządzeniu  obowiązującego prawa znaków towarowych i prawa własności ich właścicieli. Samo użycie nazwy nie oznacza, braku ochrony znaków towarowych! Prawa autorskie do wszelkich materiałów utworzonych przez McRent pozostają własnością McRent. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych nie jest dozwolone bez wyrażenia jednoznacznej zgody McRent.

4. Polityka prywatności 

Jeśli w Internecie jest możliwość wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwy, adresy), wprowadzanie tych danych jest w zupełności dowolne. Korzystanie i opłata za wszystkie oferowane usługi jest dostępna  - o ile jest to tylko  możliwe technicznie i uzasadnione - bez podawania jakichkolwiek danych osobowych, anonimowo względnie z podaniem pseudonimu.

5. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności 

Wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, do której nawiązano na tej stronie. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są obowiązujące prawnie, czy też są już niecałkowicie zgodne, pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone w ich treści i ważności.

Impressum

Odpowiedzialność za treść:

Rental Alliance GmbH
Sitz der Gesellschaft
Achener Weg 60
D-88316 Isny

Tel.: +49 (0) 7562 91389 150
(Reservierung und Information)
Fax: +49 (0) 7562 91389 160

Internet: www.mcrent.eu
E-Mail: reservation(at)mcrent.eu

USt-IdNr.: DE 813862367
Handelsregister: HRB 621035
Amtsgericht Ulm

Top